Навчання охоронників та охоронців

На підприємстві створено відділення з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. До основних повноважень і напрямків діяльності відділення належить – надання освітніх послуг професійно-технічного та підвищення кваліфікації за напрямом
5169 “Охоронець” “Охоронник”.
Здобуття професійно-технічної світи у відділенні відбувається за денною, вечірньою (змінною) формами навчання.
Відділення з підготовки робітничих кадрів ТзОВ “ФОРТ ГРУП ПОСТ” має 2 навчальних класи для проведення занять з теоретичної підготовки, стрілецикий тир для проведення практичних стрільб та приміщення для занять з рукопашного бою, всі наявні та потенційні можливості здійснювати заявлений вид послуг.
Практичні навчання проводяться:
– на постах охороняємих об’єктів;
– безпосередньо на пульті центрального спостереження ПЦС;
– в складі групи затримання.

Викладацький склад навчального відділення складається з діючих викладчів вищих навчальних закладів м.Львова.
Стан матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідають ліцензійним умовам та нормативним вимогам надання освітніх послуг з вищезазначених спеціальностей.
Після завершення навчання видається свідоцтво державного зразка.